Subcategoría: Anestesia de plexos


Dismed
Stimuplex lapiz para mapeo
Marca: B. Braun Medical
Categoría: Anestesia Regional
Subcategoría: Anestesia de plexos
Presentación:
No aplica
Dismed
Aguja Stimuplex Ultra 360°
Marca: B. Braun Medical
Categoría: Anestesia Regional
Subcategoría: Anestesia de plexos
Presentaciones:
Aguja Stimuplex Ultra 360°® A-50 22G x500mm"
Aguja Stimuplex® Ultra 360° A-100 20G x 100mm
Aguja Stimuplex® Ultra 360° A-150 20G x 150 mm

Copyrights ©2022: DisMedHMO - Distribuciones Médicas